Vælg en side

‘Jeg ser dig stadig’ er titlen på min bog, som udkommer den 10. september fra forlaget Lindhardt & Ringhof.

Jeg er meget glad og stolt over min bog, som har fået den smukkeste forside med Lisbeth Hjorts foto af Bjørn og jeg i skæret af  aftenstrålerne gennem egetræernes blade.

I bogen forsøger jeg at bringe læseren helt med ind i vores hverdag med en progressiv demenssygdom, og læseren får muligheden for at følge de tanker og overvejelser vi har gjort os undervejs på godt og ondt. Jeg ønsker med bogen at vise at mennekser med en demenssygdom, er der til det sidste og at der i dag ikke eksistere behandlingstilbud som imødekommer det enkeltes menneskets behov for tryghed, for at kunne få en værdig sidste tid.

I stedet er mennekser med Alzheimer overladt til ældreplejen, hvor der ikke er de nødvendige kompetencer og ressourcer, hvilket ofte resulterer i medicinering af patienter, så de kan håndteres i de eksisterende plejetilbud inden for ældreplejen.

Ældrepleje og demenspleje er to forskellige ting. Den personcentrede omsorg, der i følge Nationalt videnscenter for Demens skal målrettes den enkelte patient, for at dæmme op om frygt, angst og paranoia, og dermed undgå anvendelsen af anti-psykotisk medicin er afgørende for den enkelte, der i takt med sygdomsudviklingen er 100 pct. afhængig af sine omgivelser for at kunne være i livet, og hvor medicinering blot svækker dem yderligere, og primært gives for at gøre dem håndterbare i det eksisterende plejesystem.

Jeg vil med bogen vise, hvor afgørende det er at se mennesket bag sygdommen, og at manglende viden forståelse og gamle overbevisninger om hvad demens er, skaber grobund for misrøgt og overgreb.

Læs forordet og bogens indledende sider her 

Bogen kan købes her

God læselyst

Julie